ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ

В сферата на пожарната безопасност дейностите, които извършва "Контракт инженеринг" ООД са: внос, продажба и дистрибуция, монтаж и сервизно обслужване на пожарогасители и противопожарно оборудване:
  • Пожарогасителни инсталации
  • Носими и возими пожарогасители
  • Пожаротехническо оборудване
  • Изработване на схеми за евакуация
  • Изготвяне на документация за пожарна и аварийна безопасност

Носими и возими пожарогасители

В специализираният ни магазин, намиращ се на ул.“Хр.Смирненски“№38, „Контракт инженеринг“ предлага широка гама носими и возими пожарогасители. Всички наши пожарогасители съответстват на стандартите – носимите пожарогасители на БДС EN 3, возимите пожарогасители на БДС EN 1866-1. Предназначени са за оборудване на сгради, съоръжения, инсталации, транспортни средства и др.

Пожаротехническо оборудване

За нуждите на пожарната безопасност при изграждане и поддържане на обектите предлагаме и широка гама продукти пожаротехническо оборудване.
Пожарни касети, пожарни кранове, пожарни шлангове, пожарни струйници. Допълнително предлагаме и пожарни хидранти, противопожарни одеала и други продукти, свързани с пожарната безопасност и сигурност.