ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

Ние предлагаме решения за Вашата сигурност!
оборудване и техника

КОНСУЛТАЦИИ

Избор на оптимален вариант, в зависимост от спецификата на обекта, професионалните виждания на екипа и съобразени с желанието на клиентите.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на пълна проектна документация в съответствие с действащите строително- техническите правила и норми, противопожарни изисквания и национални и международни стандарти.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ

МОНТАЖ

Инсталация, настройка, пускане в експлоатация исертифициране на системите, обучение на персонала и комплексно управление на проектите.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Гаранционен и извънгаранционен сервиз,абонаментна поддръжка и обслужване на системите.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Качество и коректност в системите за сигурност
Качество и коректност
В своята работа „Контракт инженеринг“ се стреми да проектира и монтира системи за сигурност, които са качествени, eфективни, надеждни и които отговарят на най-новите стандарти в областта на сигурността. Това е гаранция, че решенията, които ние предлагаме ще удовлетворят и най-високите нужди и изисквания на клиентите.

Спазвайки принципа за качество и коректност на предлаганите от нас стоки и услуги и над 20 годишния опит, който имаме, ние заслужихме достатъчно голямо доверие от страна на нашите клиенти.
 
Нашите клиенти