ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране на системи за сигурност

ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ СА СЛЕДНИТЕ:


Проектантския екип на „Контракт инженеринг“ ООД притежава всички необходими удостоверения за проектантска правоспособност и актуализира постоянно своите знания и умения. С гордост можем да заявим, че с двадесет годишния опит, който имаме при решаване на проблемите на сигурността, сме проектирали различни системи за сигурност и безопасност на разнообразни по своята същност обекти. Проектите на тези системи отговарят на националните и международни стандарти, свързани с тяхното планиране и приложение.

НАШИТЕ ПРОЕКТИ
СВЪРЖИ СЕ С НАС