ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕТО

Монтаж на системи за сигурност
За изграждане на различните технически системи за сигурност „Контракт инженеринг“ използва оборудване от водещи световни производители. Техниката изцяло отговаря на изискванията на националните и международни стандарти и наредби. Оборудването, което доставяме и монтираме притежава и всички необходими сертификати. Монтажът на инсталациите се извършва от обучени и сертифицирани специалисти. В изпълнение на своите отговорности в „Контракт инженеринг“ ООД е въведена система за управление на качеството ISO 9001 : 2015 с обхват: „Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на системи за видеонаблюдение, системи за пожароизвестяване, сигнално - охранителни системи, гласово - оповестителни системи, системи за контрол на достъпа и работно време, пожарогасителни системи, вентилационни системи за отделяне на дим и топлина, и др."

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ