ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

СОТ И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Изборът на надеждна и функционална сигнално-охранителна система има съществена роля за защитата на Вашето имущество. От решаващо значение са и правилното проектиране и инсталиране на техниката, съобразено с типа на сградата, вида на производството, характеристиката и обзавеждането на помещенията, както и необходимото ниво на сигурност.

Охранителните системи ще Ви осигурят сигурността и спокойствието, от които се нуждаете. Съвременните системи имат възможност за разширение и надграждане, както и  широка интеграция с друга техника за охрана и контрол като видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване и други.

Изградените от нас обекти, натрупания опит и знания ни дава възможност да  предложим решение на всеки клиент. Техниката, с която работим е сертифицирана по най-новия Европейски стандарт EN-50131.„Контракт инженеринг“ предлага комплексно проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и поддръжка на сигнално-охранителни системи за всякакви сгради и помещения. Всички изградени от нас системи могат да бъдат поети под охрана от лицензираните в България фирми за физическа и патрулна охрана.