ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Многобройни са приложенията на тези системи, а ползите от тях са неоспорими. Системите за контрол на достъп и отчитане на работно време, хотелските системи, както и самостоятелните устройства за контрол на достъп ви дават голям набор от комбинации за тотални решения на проблемите от такъв характер. Те навлизат все повече на пазара, а нуждата от изграждането на такива системи се налага от непрекъснато повишаващите се изисквания за сигурност навсякъде. Автоматизираният контрол на достъп и работно време намаляват разходите за осъществяване на физически контрол на входовете и изходите на контролираните зони. Те позволяват да се ограничи и контролира достъпа на хора и автомобили до охраняемия обект, както и възможност за отчет на работното време. Не на последно място е и едно от много важните приложения на системите за контрол на достъпа – енергоспестяването.

Най-често системите за контрол на достъп намират приложение в офис-сгради, хотели, бизнес и търговски центрове, магазини, контролно-пропусквателни центрове, паркинги и др. Същевременно от предимствата на тези системи се възползват още и собствениците на малки офиси, магазини и складове. Многофункционалността и гъвкавостта на тези системи налага все повече тяхното навлизане във всички сфери на бизнеса.

Разнообразните системи за контрол на достъпа и работно време, които предлагаме са многофункционални и надеждни, и могат да отговарят на изискванията за контрол на различни типове обекти - от най-малките до най-големите.

„Контракт инженеринг“ има решения на предизвикателствата, които поставят тези системи, за да задоволи в най-голяма степен изискванията на клиентите, свързани с контрола на техния бизнес.