ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО ОПОВЕСТЯВАНЕ

Системите за гласово оповестяване (СГО), наричани още публично-оповестителни системи (ПОС), са задължителна част от всяка система за сигурност в търговските, административни и обществени сгради. Те трябва своевременно да информират присъстващите в обекта за възникнала аварийна ситуация и да укажат начините за безопасната им евакуация от сградата. Сред останалите им възможности е реализацията на насочени повиквания или оперативни съобщения, както и създаване на специфична атмосфера чрез фоново озвучаване на помещенията.

Приложенията на тези системи се увеличават все повече, защото оповестителните системи за евакуация при пожар са задължителни за обекти над 100 човека. Те се използват основно в обектите на транспортната инфраструктура и спортните обекти. Училищата, детските градини, болници и домове за грижи, както и театрите, кино и концертни зали са тяхно типично приложение. Използват се също така и в търговски центрове и магазини, предприятия, цехове и складове, както и в повечето административни сгради.

Системите за оповестяване и гласова евакуация, публично адресиране и фоново озвучаване трябва да отговарят изцяло на стандарта EN60849, както и EN 54 и изискванията поставени от Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

„Контракт инженеринг“ има опита и знанията, за да проектира и изпълни системи за гласово оповестяване за различни по големина и функции обекти.