ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

ДОМОФОННИ СИСТЕМИ

Основното приложение на съвременните домофонни системи е да се осигури аудио-видео връзка за проверка и да се осъществи дистанционно отключване и допускане на посетителите.

Домофонните системи са аудио и аудио-видео системи. Те са с различни функционалности и имат голямо приложение във всякакви жилищни сгради и помещения.

Едно- или многоабонатна система, аудио или аудио-видео система, „Контракт инженеринг“ може да проектира, достави и монтира според Вашите изисквания.